Тест на визначення своїх сильних сторін

Перед вами 8 типів малюнка людини, складених з простих геометричних фігур: трикутника, кола і квадрата. Вибирайте малюнок, з яким ви себе найбільше асоціюєте і читайте відповідь про свої сильні сторони і про свій тип особистості.

1. Тип – «керівник»

Зазвичай це люди, які мають схильність до керівної та організаторської діяльності. Орієнтовані на соціально-значущі норми поведінки, можуть володіти даром хороших оповідачів, які базуються на високому рівні мовного розвитку. Мають гарну адаптацію в соціальній сфері, домінування над іншими утримують в певних межах.

Потрібно пам’ятати, що прояв даних якостей залежить від рівня психічного розвитку. При високому рівні розвитку індивідуальні риси розвинені, реалізовані, досить добре усвідомлюються. При низькому рівні розвитку можуть не проявлятися у професійній діяльності, а бути присутніми ситуативно. Це відноситься до всіх характеристик.

2. Тип – «відповідальний виконавець»

Володіє багатьма рисами типу «керівник», проте в прийнятті відповідальних рішень часто присутні вагання.

Даний тип людей більше орієнтований на «вміння робити справу». Високий професіоналізм, володіє високим почуттям відповідальності і вимогливості до себе та інших, високо цінує правоту, тобто характеризується підвищеною чутливістю до правдивості. Часто вони страждають соматичними захворюваннями нервового походження як наслідок перенапруги.

3. Тип – «тривожно-недовірливий»

Характеризується різноманітністю здібностей та обдарованості – від тонких ручних навичок до літературної обдарованості. Зазвичай людям даного типу тісно в рамках однієї професії, вони можуть поміняти її на абсолютно протилежну і несподівану, мати також хобі, яке по суті є другою професією. Фізично не переносять безлад і бруд. Зазвичай конфліктують через це з іншими людьми. Відрізняються підвищеною ранимою і часто сумніваються в собі. Потребують м’якого підбадьорювання.

4. Тип – «вчений»

Ці люди легко абстрагуються від реальності, володіють «концептуальним розумом», відрізняються здатністю розробляти «на все» свої теорії. Зазвичай володіють душевною рівновагою і раціонально продумують свою поведінку.

Представники даного типу часто зустрічаються серед осіб, що займаються синтетичними видами мистецтва: кіно, цирк, театрально-видовищна режисура, мультиплікація і т.д.

5. Тип – «інтуїтивний»

Люди цього типу володіють сильною чутливістю нервової системи, високою її виснажуваністю. Легше працюють на переключення від однієї діяльності до іншої, зазвичай виступають «адвокатами меншин», за яким стоять нові можливості. Мають підвищену чутливість до новизни. Альтруїстичні, часто проявляють турботу про інших, володіють гарними навичками і образною уявою, що дає можливість займатися технічними видами творчості.

Зазвичай виробляють свої норми моралі, проявляють самоконтроль, негативно реагуючи на посягання, що стосуються їх волі.

6. Тип – «винахідник, конструктор, художник»

Часто зустрічається серед осіб з «технічної жилкою». Це люди, що володіють багатою уявою, просторовим баченням, часто займаються різними видами технічної, художньої та інтелектуальної творчості. Найчастіше інтравертовані, так само, як інтуїтивний тип, живуть власними моральними нормами, не сприймають ніяких впливів з боку, крім саме контролю. Емоційні, одержимі своїми оригінальними ідеями.

7. Тип – «емотивний»

Володіють підвищеним співпереживанням по відношенню до інших людей, важко переживають жорстокі кадри фільму, можуть надовго бути вибитими з колії і бути враженими від жорстоких подій. Болі і турботи інших людей знаходять у них участь, співпереживання і співчуття, на яке вони витрачають багато власної енергії, в результаті стає скрутною реалізація їх власних здібностей.

8. Тип – «нечутливий до переживань інших»

Володіє протилежною тенденцією емотивного типу. Зазвичай не відчуває переживань інших людей або ставиться до них з неувагою і навіть посилює тиск на людей.

Якщо це хороший фахівець, то він може змусити інших робити те, що він вважає за потрібне. Іноді для нього характерна «черствість», яка виникає ситуативно, коли в силу будь-яких причин людина замикається в колі власних проблем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *